Se udstillingerne

Hvad rører sig nu? I No.17 er der skiftende udstillinger.

I No. 17 vil der være skiftende udstillinger, som alle har til formål at informere og sætte fokus på bæredygtighed. I lokalet Brundtland vil der være en hovedudstilling som skifter hver 3. måned. Hovedudstillingen vil være rammesættende for hvilket bæredygtighedstema, der præger No. 17. Bæredygtighedstemaerne vil indeholde alt indenfor de røde og grønne områder som FN's 17 verdensmål repræsenterer, herunder Klima- og miljø, social- og økonomisk bæredygtighed. 

Følgende udstillinger er lige nu aktuelle i No. 17:

  • Tøjbjerget
    Anni Holm sætter fokus på tekstilforbruget i Randers Kommune gennem sin udstilling Tøjbjerget. Via udstillingen har du mulighed for at se, hvor meget tøj vi smider ud i Randers Kommune samt blive klogere på vores generelle tekstilforbrug. Derudover, viser udstillingen hvad man kan bruge sine tekstilrester til via. vævning

  • Ti affaldsfraktioner
    I Randers Kommune skal vi til at sortere mere i vores affald, hvilket betyder, at per maj 2024 udvides affaldsfraktionerne til ti. Dette sætter No. 17 fokus på med en interaktiv udstilling. Gennem udstillingen er der mulighed for at afprøve ens affaldsviden ved at finde 5 fejl i sorteringen af affald 

  • Skovrejsning
    I de følgende år har Randers Kommune fokus på at etablere samt bevare skov med henblik på at reducere CO2'en og bringe skoven tættere på dig. Udstillingen er informativ og giver dig mange flere oplysninger om kommunens skovrejsningsprojekt. Gennem udstillingen er der mulighed for at støtte plantning af træer, ved at købe bæredygtige skærebrætter lavet af overskydende træ fra Randers Kommunes skove